VAN ONTWERPBUREAU TOT BEDRIJFSLOGO, dl 2

professionel-logo-ontwerper-ontwerpbureau-amsterdam

De professionele

logo ontwerper en

het ontwerpproces.

In Van Ontwerpbureau tot Bedrijfslogo, deel 1
(Hoe vind je een geschikt ontwerpbureau voor je bedrijfslogo?) werd informatie gegeven die je helpt bij het vinden van een professionele logo ontwerper, geschikt voor het maken van jouw bedrijfslogo. In deze tweede aflevering lees je over wat er moet gebeuren voor de ontwerper kan starten met het ontwerpproces en welke rol jij als opdrachtgever daarin hebt.
Om een optimaal bedrijfslogo voor jou te kunnen creëren, heeft de ontwerper veel gegevens nodig. Als hij niet weet waarom jij als ondernemer een logo voor je bedrijf wilt, wat je verwacht van de samenwerking en van het eindresultaat, kan hij niet beginnen. Het verzamelen van de nodige informatie die de professionele logo ontwerper nodig heeft, kost echter tijd en dient zorgvuldig te geschieden. Het is misschien het beste vergelijkbaar met alle vragen die je huisarts aan je stelt als je bij hem komt met een klacht. Jouw antwoorden helpen de huisarts bij het zoeken naar de oorzaak en oplossing van je probleem.

De ondernemer en zijn rol in het ontwerpproces
Ondernemers zijn drukke mensen en zien niet altijd het grote belang van hun input. Ze hebben weinig tijd en realiseren zich niet dat ook bij inhuren van een professionele logo ontwerper hun input onontbeerlijk is voor de ontwerper om tot een goed logo ontwerp te komen. En dat dat tijd kost die ze dus vrij moeten maken. Vaak wordt gedacht dat het ontwerp alleen voortkomt uit de creativiteit van de ontwerper, dat hij een ontwerp zo uit zijn mouw schudt. Zonder invloed van buitenaf. Dat is niet zo. De ontwerper kan geen goed passend logo voor een bedrijf maken als hij niets van dat bedrijf weet. Jouw input maakt de ontwerper deel van het reilen en zeilen van je bedrijf, geeft hem inzicht in je producten en in de wensen van je doelgroep. Een professioneel logo ontwerp wordt voor een groot deel gevormd door al deze gegevens. Daarnaast onderzoekt de ontwerper ook wat je concurrenten qua branding doen. Dat doet hij om een beeld te krijgen van de gemiddelde vorm- en kleurentaal van de logo’s van je concurrenten. Zo weet hij wat hij moet doen om een logo te maken dat – binnen jouw branche – op zal vallen. Bijvoorbeeld door het gebruik van andere kleuren of vormen, etc. Zodat je een professioneel logo krijgt, dat niet alleen perfect is voor jouw bedrijf en diensten, maar dat je ook onderscheidt van je concurrenten.

De input die je professionele logo ontwerper nodig heeft voor het ontwerpproces kan starten
–   Leg uit wat jij graag voor sfeer in het logo wilt, wil je betrouwbaarheid uitstralen, innovatie of wil
jjjjje milieubewust overkomen, krachtig etc.
–   Vertel alles over je promotie activiteiten. Het helpt de ontwerper te begrijpen in wat voor acties
hhhet logo allemaal gebruikt zal gaan worden. Zodat hij een bedrijfslogo kan ontwerpen dat voor
vvjvrijwel al je activiteiten goed werkt. En bovendien rekening kan houden met kostenbesparing,
bbbv bij print (door geen vijfde kleur toe te passen etc.).
–   Vertel ook goed waarvoor je het logo allemaal wilt gebruiken, dus bijvoorbeeld op banners, bill
bbboards, visitekaartjes, stickers en dergelijke. Als blijkt dat het logo voornamelijk groot gebruikt
bbzal gaan worden, of juist heel klein, heeft dat invloed op bv de gedetailleerdheid van het
bbontwerp. Een professionele logo ontwerper houdt daar rekening mee.
–   Noem de speerpunten van je bedrijf en diensten
–   Aan welke omschrijving(en) zou je willen dat je klanten je bedrijf koppelen? Creatief?
bbProfessioneel? Sportief? Degelijk? Modern? Traditioneel? Speels? Zakelijk?
–   Welk soort logo denk je dat je doelgroep zal aanspreken en waarom.
–   Omschrijf duidelijk wie binnen je doelgroep vallen (leeftijd, geslacht, beroep, inkomen, locatie
bbetc.), en waar je doelgroep naar op zoek is.
–   Als je al een logo hebt, maar dat logo wilt opfrissen, geldt ook dat de ontwerper deze input nodig
bbheeft. Maar daar komt bij dat je ook met hem moet bespreken waarom je juist nú de restyling
bbvan je logo wilt. Heb je een nieuw product ontwikkeld, is je doelgroep veranderd, zijn je diensten
bbanders geworden, heb je je bedrijf helemaal omgegooid etc.

Bovenstaande gegevens voldoen voor het starten van het ontwerpproces door de professionele logo ontwerper. Ook al is het verzamelen van deze gegevens veel werk voor de ondernemer, toch is het goed – ook als je al jaren naar tevredenheid een logo hebt – jezelf en je klantenkring regelmatig dit soort vragen te stellen. Zo weten je klanten dat je goed op de hoogte wilt blijven van hun wensen. Zelf kan je dan op tijd diensten erbij nemen of afstoten, zodat je je bedrijf goed op maat houdt. En geen geld kwijtraakt aan het voeren van diensten of producten die niet meer gevraagd worden.

Voor de professionele logo ontwerper breekt nu de tijd aan om informatie op een rij te zetten. Wat zijn de belangen van de ondernemer, wat zijn de speerpunten van zijn bedrijf en wat is het unieke van het bedrijf (unique selling point)? Hoe wil de ondernemer zijn bedrijf op de markt zetten? Elke ontwerper weet dat een mooi bedrijfslogo niet altijd automatisch verhoogde omzet oplevert.
Het is belangrijk dat hij het gevoel heeft alles te weten over het bedrijf, zowel de historie als de toekomst, plus de mogelijk eerdere logo’s of identiteiten die het bedrijf gevoerd heeft. De professionele ontwerper zal zoeken naar de zwakke punten in de logo’s van je concurrenten en daar zijn voordeel mee doen. Vergeet niet dat de ontwerper de strijd met de concurrenten van je bedrijf voor jou aangaat en dat hij wil winnen!

De professionele logo ontwerper en de schriftelijke briefing

Een professionele logo ontwerper stelt een schriftelijke briefing (ontwerp opdracht) op, waarin niet alleen alle besproken wensen en afspraken betreffende het nieuw te ontwerpen bedrijfslogo omschreven staan, maar ook afspraken betreffende de kosten en levering van het ontwerp en natuurlijk ook de afgesproken planning. Deze briefing speelt een centrale rol in het ontwerpproces, zowel voor jou als ondernemer-opdrachtgever als voor de professionele logo ontwerper als opdrachtnemer. Beide partijen tekenen die briefing. Hierna gaat de professionele logo ontwerper aan de slag om tot een perfect bedrijfslogo te komen.Mocht je na alle gesprekken, toch nog ergens twijfel hebben of je wensen over het karakter van je nieuwe, nog te ontwerpen bedrijfslogo wel 100% begrepen zijn door de ontwerper, dan moet je dat onmiddellijk alsnog bespreken. Het is van het grootste belang voor een optimaal resultaat dat alles helder is wat er gaat gebeuren, en dat jij 100% vertrouwen in de ontwerper hebt. Een professionele logo ontwerper wil niets anders dan het uiterste voor jou bereiken met het logo. Tenslotte zorg je ook dat je precies weet wat de kosten van het ontwerp zijn en hoe die opgebouwd worden, zodat je achteraf geen verrassingen krijgt. Dat geldt voor het ontwerpproces ook, alles moet helder zijn.

Om te kunnen starten met het ontwerpen, heeft een professionele logo ontwerper veel informatie van je nodig over je bedrijf. Een mooi moment voor jou als ondernemer, om de zaken meteen onder de loep te nemen. Kan je je diensten nog meer aanscherpen? Is het nú de tijd om uit te breiden? Kortom: maak van het verzamelen van alle informatie voor de ontwerper, een APK keuring van je bedrijf.

Thelma VanOordt/www.ontwerpbureau-amsterdam.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top